VÝZVA NA PODPORU ČESKO-SLOVENSKÉHO PROGRAMU V RÁMCI NOCI DIVADEL 2018

2018.jpg

Institut umění - Divadelní ústav vyhlašuje výzvu na podporu česko-slovenského programu v rámci Noc divadel 2018.


O Noci divadel

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým a netradičním způsobem v mnoha evropských zemích vždy každou třetí listopadovou sobotu a to již od roku 2008. V ČR se koná od roku 2013.


Noc divadel československá

Noc divadel vychází v roce 2018 symbolicky na 17. listopadu. Vzhledem k tomu, že rok 2018 se nese v duchu mnoha historických výročí, je hlavním tématem letošního ročníku česko-slovenská divadelní spolupráce. Institut umění – Divadelní ústav letošní Noc divadel v ČR pořádá ve spolupráci s Divadelním ústavem Bratislava jako hlavním koordinátorem Noci divadel na Slovensku.


Podpora česko-slovenská divadelní spolupráce v rámci Noci divadel 2018

IDU vyčlenil na podporu česko-slovenské divadelní spolupráce v rámci Noci divadel 2018 částku 70.000 Kč. O podporu se mohou ucházet divadla a subjekty, které splňují obě následující podmínky:


1. řádná registrace na Noc divadel 2018


2. zařazení programu česko-slovenské divadelní spolupráce do vlastního programu Noc divadel 2018

Program česko-slovenské divadelní spolupráce může mít následující podoby:

  • výměna publika
  • dramaturgické zapojení divadelní tvorby sousední země (scénická čtení, výstavy, hudební vystoupení apod.)
  • výměna inscenací
  • propojení českých a slovenských divadel pomocí audiovizuálních technologií
  • další formy spolupráce s česko-slovenským obsahem

3. řádné vyplnění formuláře výzvy na podporu česko-slovenského programu v rámci noci divadel 2018


Způsob žádání o podporu, uzávěrka žádostí

Žádost o podporu musí být vyplněna na uvedeném odkaze (lze nahrávat obrazové a textové přílohy). Žádost se podává pouze elektronickou formou. Uzávěrka pro podání žádosti je 14.9.2018 23:59 hodin.


Posuzování žádostí

Žádost o podporu posoudí Dramaturgická rada PerformCzech. Rozhodnutí o přidělení podpory a její výši bude k dispozici do 28.9.2018.


Kontaktní osoba pro další informace:

Martina Pecková Černá (vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU), 

IDU.jpg
mk.jpg
EUTN2.jpg
Praha.jpg
loga.png
olomouc.jpg
DPP.jpg
create2.jpg
asset_logo_web_black.jpg
čd.jpg
rail.jpg
5.png
vltava.jpg
wave.jpg
a2.jpg
divadlo.jpg
idivadlo.jpg
proti šedi.jpg
instinkt.jpg
dn.jpg
expa.jpg
2.png
co_kdy_kde.jpg
kult.jpg
brnojpg.jpg
radio_1.jpg